Vi skal skape
varige verdier

Om oss

GC Rieber Fortuna AS håndterer GC Rieber Gruppens investeringer i verdipapirmarkedet. Selskapet ble etablert i 2019 og er 100 prosent eid av GC Rieber AS. Selskapets resultater knyttes til fremtidig utvikling i finansmarkedet, herunder aksjemarkeder, rente- og kredittmarkeder, råvarer og valuta.

700M

Forvaltningskapital pr.
30. desember 2021 i NOK

Porteføljen

GC Rieber Fortuna opererer med en relativt lav aksjeandel og en ellers veldiversifisert portefølje, både mht. aktivaklasser, geografi, bransjer og forvaltere/utstedere.

Strategi

Selskapet videreutvikles på grunnlag av GC Riebers strategi og forretningsprinsipper, herunder vurderinger vedrørende Good Corporate Governance (god virksomhetsstyring) og  samfunnsansvar. I tillegg følger selskapet NBIM’s («Oljefondet») retningslinjer for ansvarlige investeringer.

keyboard_arrow_up